Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Josefin Sefastsson

Bachelor / Ädellab

Sweden, b. 1985
+46 768664405

Daughter of Pearl

“An adaptation is a mutation, or genetic change, that helps an organism, such as a plant or animal, survive in its environment. Due to the helpful nature of the mutation, it is passed down from one generation to the next. As more and more organisms inherit the mutation, the mutation becomes a typical part of the species. The mutation has become an adaptation.”

National Geographic

Daughter of Pearl

“En anpassning är en mutation eller en genetisk förändring som hjälper en organism, som en växt eller ett djur, att överleva i sin miljö. På grund av den hjälpsamma naturen hos mutationen förs den vidare från generation till generation. Allt eftersom flera organismer ärver mutationen blir mutationen en normal del av arterna. Mutationen har blivit en anpassning.”

National Geographic


Bachelor / Ädellab