Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Antonia Kjellarsson

Bachelor / Ädellab

Sweden, b. 1984As Long as Someone Remembers You

In a bureau at my parents’ house, I found a box of old inherited photographs. The people in the pictures are strangers to me but they all have connections to my family and my roots. In a flea market, I bought a silver pendant with a name engraved on the outside and two portraits within. I wore the pendant and reflected.
On social media I follow over 800 people whose photographs and image updates I get to share.

My degree project starts with the thoughts around all the photographs that we are left with and those photographs we leave behind us. Our lives are confirmed, strengthened and created through photographs. A photograph contains both facts and fiction. My degree project is based on my thoughts on how a person lives on through photographs but also becomes a new person in the meeting with every new viewer.

Så länge någon minns dig

I en chiffonjé hemma hos mina föräldrar hittar jag en en ask med ärvda fotografier. Det är bilder av människor som jag inte känner men som jag har en koppling till. På en loppis köper jag en silvermedaljong, den är välanvänd, har ett ingraverat namn på utsidan och två svartvita fotografier inuti. Jag bär medaljongen och funderar.
På sociala medier följer jag över 800 personer vilkas fotografier och bilduppdateringar jag får äran att ta del av.

Mitt examensarbete utgår ifrån tanken på de fotografier vi blir lämnade med och de fotografier vi lämnar efter oss. Våra liv bekräftas, förstärks och skapas genom fotografier. Ett fotografi innehåller både fakta och fiktion. I mitt examensarbete har jag utgått ifrån mina egna tankar kring hur en person lever vidare genom fotografier men också blir till en ny person i mötet med varje ny betraktare.


Bachelor / Ädellab