Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Lovisa Hed

Bachelor / Ädellab

Sweden, b. 1989
+460767774233


It's Not a Skin.

My degree project has been a study of emotional, mental and in general non-physical scars that people carry with them. The materiality of non-physical scars has been my focus in this project.

What happens after something has caused us non-physical harm? How do we deal with it? How do we deal with others’ experiences of this? Special emphasis is placed on the processes and emotions after the event. This study departs from a number of conversations with 20 people; the closeness between the body and the non-physical scar in these conversations is very important in my making.

It's Not a Skin.

Det här projektet har varit ett undersökande av emotionella, mentala och generellt icke-fysiska ärr som människor bär med sig. Materialiteten av icke-fysiska ärr har legat i fokus.

Vad händer efter att något har orsakat oss icke-fysisk skada? Hur hanterar vi det? Hur hanterar vi andra människors erfarenheter av detta? Speciellt fokus har varit på processen och känslorna efter händelsen. Min undersökning startar med ett antal av konversationer med 20 personer: närheten mellan kropp och det icke-fysiska ärret är i dessa konversationer väldigt väsentligt för mitt skapande.


Bachelor / Ädellab