Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jonas Ioannou

Bachelor / Ceramics and GlassTradition: en visklek

A search in the digital archive of the Swedish Glass Museum reveals 19,511 hits on the search query ‘glass’: goblets, wine glasses, bowls and sculptures. Some of them look new, others are in shards, referred to as fragments. These fragments are described as parts of the objects that they might once have been, “green glass, conic shape and ribbed inside”. The descriptions are short, sometimes speculative.

I want to examine these fragments and their descriptions. Can I, through my craft knowledge, interpret them as new objects? Perhaps they have a resemblance to the originals, or maybe not. By examining them, I hope to establish a link between my own making and those who have been part of shaping the tradition that my own knowledge derives from.

Tradition: en visklek

En sökning på ordet ”glas” ger 19 511 träffar i det digitala arkivet för Sveriges Glasmuseum/Kulturparken Småland. Pokaler, vinglas, skålar och skulpturer. Vissa hela och bevarade som om tiden stått still sedan de producerades. Andra trasiga, så trasiga att de inte är mer än fragment. Fragmenten beskrivs som delar av objekt de skulle kunnat vara, till exempel ”Glas, grönt. Del av koniskt parti med invändig räffling”. Ofta är beskrivningarna korta och lämnar mycket åt fantasin, ibland kompletterat med en gissning om vad biten en gång kan ha varit.

Jag vill undersöka dessa fragment och beskrivningarna av dem; kan jag, genom mina egna hantverkskunskaper, tolka dessa ledtrådar till nya objekt? Kanske kommer de nya objekten påminna om originalen, kanske inte. Genom att undersöka dessa fragment vill jag upprätta en länk mellan mig själv och det historiska glaset, samt till glashantverkstraditionen som förts vidare i generationer och nu hamnat hos mig.


Bachelor / Ceramics and Glass