Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Ida Gulliksson

Bachelor / Ceramics and Glass

Crystal Imprint

More and more restaurants are profiling themselves through arts and crafts. Plates, cups and vases, where craft meets the craftmanship of food in symbiosis.

In my degree project, I have focused on glassware. I have examined the glass’s significance for the drinking experience and from that I have designed and blown glass tableware, consisting of five different glasses. I have emphasized the tactile and visual qualities since I believe they have the strongest sensory effect.

Through self-developed tools, I have explored how I can sculpt structure in the hot glass which creates sensations akin to the elegance of crystal-cut glass. With my hand and craftsmanship, I make imprints in the clear glass, imprints that both capture and break light and reflect the tradition that I am a part of.

Crystal Imprint

Allt fler restauranger profilerar sig genom konsthantverk. Tallrikar, fat, koppar och vaser, konsthantverket möter mathantverket i symbios.

I mitt examensarbete har jag riktat in mig på servisglas. Jag har undersökt glasets betydelse för dryckesupplevelsen och har utifrån det formgivit och blåst en servis bestående av fem olika glas. Jag har lagt tyngdpunkt på de taktila och visuella kvalitéerna då jag anser de har de starkaste sensoriska effekterna.

Genom egenframtagna verktyg har jag undersökt hur jag i glasets varma skede kan forma och skulptera strukturer som skapar förnimmelser till det kristallslipade glasets elegans. Med min hand och hantverkskunskap gör jag avtryck i det klara glaset, avtryck som både fångar och bryter ljus, men också speglar den tradition som jag är en del utav.


Bachelor / Ceramics and Glass