Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Visual Concept

PAY ATTENTION

The visual concept of the 2019 degree exhibition, created by Jennifer Bergkvist and Moa Sundkvist, encourages visitors to problematize the economism in society which not only converts relations to a game of money, but which also permeates language: we pay attention, vi spenderar tid.

The concept’s simple yet expressive design is inspired by the visual communication used by exchange offices around the world. Combined with ambiguous language and a playful typeface they have created this year’s identity for the Konstfack degree exhibition.

SPENDERA TID

Det visuella konceptet för vårutställningen 2019, skapat av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist, uppmuntrar besökarna att problematisera ekonomismen i samhället som inte bara omvandlar relationer till ett spel om kronor och ören, utan även genomsyrar språket: vi spenderar tid, we pay attention.

Konceptets raka och expressiva formgivning har hämtat inspiration från växelkontor världen över. Tillsammans med dubbeltydiga uttryck och ett lekfullt typsnitt skapar de årets identitet för Konstfacks Vårutställning.