Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Maria Lantz’s Words

Konstfack celebrates 175 years of education and social influence

Since the founding of Konstfack in 1844, the school has not only educated tens of thousands of artists, teachers, designers, architects, craft artists and other creators, but has also been a place for social engagement, struggle and debate. Battles have been fought, lost and won. Internally and in dialogue with the outside world. 2019 is no exception: the constant questioning of what we are doing, for whom, how and why has led to new insights and, ultimately, to new ways of thinking, including new artistic expressions and methodologies. The 2019 Degree Exhibition can therefore be experienced both in the glow of 175 years of history and in a single flash: the intense commitment of students and teachers in both the material, the personal and also the political is channelled into a cavalcade of expressions. It gives us an important picture of both our present and future.

Konstfack firar 175 år av bildning och samhällspåverkan

Sedan grundandet 1844 har skolan inte bara utbildat tiotusentals konstnärer, lärare, designers, arkitekter, konsthantverkare och andra kreatörer utan också varit en plats för samhällsengagemang, kamp och debatt. Strider har utkämpats, förlorats och vunnits. Internt och i dialog med omvärlden. 2019 är inget undantag: Det ständiga ifrågasättandet av vad vi gör, för vem, hur och varför, har lett till nya insikter och i förlängningen till nya sätt att tänka. Därmed också till nya konstnärliga uttryck och metodologier. Vårutställningen 2019 kan därför upplevas både i skenet av en 175-årig historia och i blixtbelysning: Studenters och lärares djupa engagemang i såväl det materiella, det personliga som i det politiska gestaltas i en kavalkad av uttryck. Det ger oss en angelägen bild både av vår nutid och framtid.